• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

လီေခ႔ခ်န္သည္ နယူးဇီလန္၌ ခရီးလွည္႔လည္

(GMT+08:00) 2017-03-27 10:08:41

တရုတ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္ နယူးဇီလန္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ အင္ဂလစ္ရွ္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ယခုလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ နယူးဇီလန္၌ တရားဝင္ ခရီး လွည္႔လည္ေနေၾကာင္း၊ နွစ္ဖက္တုိ႔သည္ စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး၊ လူမွုေရးနွင္႔ ယဥ္ေက်းမွု၊ သိပံၸနည္းပညာ စသည္႔နယ္ပယ္မ်ား၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ ခ်ဳပ္ဆုိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းဌာန၏ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္တြင္ ေရးသားထား ပါသည္။

တရုတ္-နယူးဇီလန္ သံအဆက္အသြယ္ ထားရွိခဲ႔သည္႔ေနာက္ပုိင္း နွစ္နုိင္ငံ ဆက္ဆံမွုသည္ အရွိန္ထုိး တုိးတက္လာျပီး နုိင္ငံေရးစနစ္ မတူျခားနားသည္႔ နုိင္ငံၾကီးနွင္႔ နုိင္ငံငယ္အၾကား အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု၏ စံနမူနာ ျဖစ္လာျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယူးဇီလန္ နုိင္ငံသည္ တရုတ္ျပည္၏ လုံးဝ ေစ်းကြက္ စီးပြါးေရး အဆင္႔ေနရာကုိ ပထမဦးဆုံး အသိအမွတ္ ျပဳသည္႔ နုိင္ငံ ျဖစ္ျပီး တရုတ္ျပည္နွင္႔ နွစ္ဖက္ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးဇုန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ပထမဦးဆုံး ခ်ဳပ္ဆုိျပီး ပထမဆုံး ေဖၚေဆာင္ခဲ႔သည္႔နုိင္ငံ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ နယူးဇီလန္ နုိင္ငံသည္ ပထမဦးဆုံးေသာ ေရွ႔ေဆာင္အဖဲြ႔ဝင္နုိင္ငံ အျဖစ္ အာရွ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံေရးဘဏ္တြင္ ပါဝင္ေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးျပီးအေနာက္နုိင္ငံလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

တရုတ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္၏ ယခုအၾကိမ္ ခရီးစဥ္သည္ နွစ္နုိင္ငံ ဆက္ဆံမွု တုိးတက္ေရးအတြက္ အခြင္႔အလမ္းသစ္နွင္႔ စြမ္းအင္သစ္မ်ားကုိ ဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နွစ္ဖက္တုိ႔သည္ က႑စုံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု နယ္ပယ္သစ္မ်ားကုိ လက္တဲြ တုိးခ်ဲ႔သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းဌာန၏ ေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားေဖၚျပထားပါသည္။

   Webradio