• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

လီေခ႔ခ်န္သည္ ၾသစေၾတးလ်နွင္႔ နယူးဇီလန္သုိ႔ ခရီးလွည္႔လည္

(GMT+08:00) 2017-03-22 10:19:30

တရုတ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္ ယခုလ ၂၂ ရက္ေန႔ကစျပီး ၾသစေၾတးလ်နွင္႔ နယူးဇီလန္၌ တရားဝင္ ခရီးလွည္႔လည္မည္။ ၂၁ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ တရုတ္နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ဒုဝန္ၾကီး က်င္႔ေဇကြမ္က၊ တရုတ္ နုိင္ငံသည္ လီေခ႔ခ်န္၏ ယခုအၾကိမ္ ခရီးစဥ္မွတစ္ဆင္႔ သုံးနုိင္ငံတုိ႔သည္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရးနွင္႔ ကုန္သြယ္မွု အဆင္ေျပေစေရးကုိ တြန္းအားေပးေနေၾကာင္းနွင္႔ ကမၻာ႔ ျငိမ္းခ်မ္းတည္ျငိမ္မွုနွင္႔ စည္ပင္သာယာမွုကုိ တြန္းအားေပးေနေၾကာင္းကုိ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသနွင္႔ တစ္ကမၻာလုံးအား အခ်က္ျပလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

၂၀၀၈ ခုနွစ္ကစျပီး တရုတ္နုိင္ငံသည္ ၾသစေၾတးလ်နုိင္ငံ၏ ပထမ အၾကီးဆုံး ကုန္သြယ္ေရးမိတ္ဖက္ အျဖစ္ ၈ နွစ္ ဆက္တုိက္ ျဖစ္လာခဲ႔သည္။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္က တရုတ္-ၾသစေၾတးလ် လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ဘက္စုံ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ခဲ႔ျပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ နွစ္ဖက္ ကုန္သြယ္မွု ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၇ ႔၈ ဘီလီယံ ရွိျပီး နွစ္နုိင္ငံ သံအဆက္အသြယ္ ထားရွိခဲ႔သည္႔နွစ္၏ အဆေပါင္း ၁၀၀၀ ျဖစ္သည္။ ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္လအတြင္း နွစ္ဖက္ ကုန္သြယ္မွုပမာဏသည္လည္း လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ အလားတူအခ်ိန္ပုိင္းကထက္ ၅၀ ရာခုိင္နွုန္းေလာက္ တုိးမ်ားလာပါသည္။

နယူးဇီလန္ နုိင္ငံသည္ တရုတ္နုိင္ငံ၏ လုံးဝ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရး အဆင္႔ေနရာကုိ ပထမဆုံး အသိအမွတ္ျပဳေသာ နုိင္ငံ ျဖစ္ျပီး ပထမဆုံးေသာ တရုတ္နုိင္ငံနွင္႔ နွစ္ဖက္ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရး စာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ႔သည္႔နုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အာရွ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံေရးဘဏ္တြင္ ပထမဆုံးပါဝင္ခဲ႔ေသာ အေနာက္ ဖြံ႔ျဖိဳးျပီး နုိင္ငံ တစ္နုိင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ တရုတ္-နယူးဇီလန္ ကုန္သြယ္မွု ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ႔၉ ဘီလီယံ ရွိသည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio