• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကေမၻာဒီးယားစည္ပင္သာယာေရးႏွင္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသည္ တရုတ္ႏွင္႔ခြဲမရဟုဟုန္ဆင္ဆုိ

(GMT+08:00) 2017-03-21 10:14:16

ကေမၻာဒီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟုန္ဆင္သည္ ယမန္ေန႔ ၂၀ ရက္ေန႔က တရုတ္ကုန္သြယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးဝမ္ရႈပ္ဝိန္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံ၏ စည္ပင္သာယာေရးႏွင္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင္႔ခြဲမရေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင္႔ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံကို ဆက္လက္ကူညီေထာက္ပံ႔ၿပီး ပိုမိုမ်ားျပားေသာ တရုတ္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူႏွင္႔ခရီးသည္မ်ား ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံသို႔ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံျခင္း သို႔မဟုတ္ ခရီးသြားမ်ားလာေရာက္ရန္ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟုတရုတ္သတင္းဌာနမွသတင္းအရသိရ သည္။

   Webradio