• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္-ကာဇတ္စတန္ခရီးသြားလာေရးမိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိပြဲ ရွင္းက်န္း၌ က်င္းပ

(GMT+08:00) 2017-03-20 17:11:20

တရုတ္ရွင္းက်န္းေဝဂါလူမ်ိဳးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ-ကာဇတ္စတန္ ရွိဳင္ဂ်ီျပည္နယ္ ခရီးသြား လာေရးမိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိပြဲကို မၾကာမီက တရုတ္ရွင္က်န္းနယ္ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ဂ်ီမူႏိုင္ခရိုင္တြင္ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ရွင္က်န္းနယ္ႏွင္႔ ကာဇတ္စတန္ရွိဳင္ဂ်ီျပည္နယ္မွ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီ ၄၀ ေက်ာ္ပါဝင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဘက္တို႔သည္ ခရီးသြား အရင္းအျမစ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိခဲ႔ၾကေၾကာင္းစီအာအိုင္က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

   Webradio