• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးကို ရွီက်င္႔ဖိန္ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္

(GMT+08:00) 2017-03-20 15:10:59

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယခုလ ၁၉ရက္ေန႔က ပီကင္းတြင္ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး တီလာစြန္ကို ေတြ႔ဆံု ႏႈတ္ဆက္ခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

တီလာစြန္သည္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီက ထရမ္႔အစိုးရ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္ျပည္တြင္ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိေသာ အဆင္႔အျမင္႔ဆံုး အေမရိကန္ အရာရွိျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ရာတြင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံမႈသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအတြက္ေရာ၊ တစ္ကမၻာလံုး အတြက္ပါ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ သမိုင္းႏွင္႔ ေနာင္လာေနာက္သား အေပၚ တာဝန္သိမႈ သေဘာထားျဖင္႔ တရုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးတည္ခ်က္ကို စဲြကိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏွင္႔အေမရိကန္၏ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားသည္ သေဘာကဲြလဲြမႈ ထက္ မ်ားစြာပိုမ်ားေၾကာင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အတြက္ တစ္ခုတည္း ေသာမွန္ကန္သည့္ ေရြးခ်ယ္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထားေျပာၾကားသည္။

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံမႈသည္ အေရးႀကီးသည့္ အခြင္႔အလမ္းေတြရရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ မဟာဗ်ဴဟာ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈႏွင္႔ သိရွိနားလည္မႈကို တိုးပြားေစရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေရရွည္ႏွင္႔ မဟာဗ်ဴဟာ ရႈေထာင္႔မွေန တရုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံမႈကို ရႈျမင္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးနယ္ပယ္ကို တိုးခ်ဲ႕ကာ အျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိေစေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ လူအမ်ား အာရံုစိုက္ၾကေသာ ေဒသတြင္း အေရးကိစၥမ်ားတြင္ ဆက္ဆံမႈႏွင္႔ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္မႈကို တိုးျမွင္႔ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္၊ တစ္ႏိုင္ငံ၏ အျမဳေတ အက်ိဳးစီးပြားႏွင္႔ အဓိက အေလးထားခ်က္မ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံက ေလးစားၿပီး တရုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး အေျခအေန တည္ၿငိ္မ္မႈကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ား အၾကား ရင္းႏွီးေသာ ကူးလူးဖလွယ္မႈကို အားေပးတိုးခ်ဲ႕၍ တရုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး အေျခခံ အုတ္ျမစ္ကို ေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ႀကီး တီလာစြန္က အေမရိကန္အေနႏွင္႔ အခ်င္းပြားမႈႏွင္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ခုခံမႈမျပဳျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားေရးႏွင္႔ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရးမူမ်ားကို စဲြကိုင္ၿပီး တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ ဆက္ဆံမႈကို ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ကာ အေမရိကန္ႏွင္႔ တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား အျပန္အလွန္ သိရွိနားလည္မႈ၊ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကိုအဆက္မျပတ္ တိုးပြားေစ၍ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုႀကီး ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈ မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရန္ လက္တဲြႀကိးပမ္းေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio