• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

"လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားပိုးလမ္းမၾကီး"ကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ရွင္းက်န္းလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကုမၸဏီက တရုတ္ယြမ္ေငြ ၃.၃ဘီလီယံကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္

(GMT+08:00) 2017-03-20 12:40:35

 ယခုႏွစ္တြင္ တရုတ္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကြန္ရက္လက္ေအာက္ ရွင္းက်န္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးကုမၸဏီသည္ "လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားပိုးလမ္းမၾကီး"လုပ္ငန္းကို တည္ေဆာက္ရန္ တြန္းအားေပးျပီး အူလူမုခ်ီျမိဳ႔၏ အဆက္မျပတ္တိုးခ်ဲ႔လာေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လုိအပ္ခ်က္ကို ျဖည္႔ဆည္းရန္အတြက္ တရုတ္ယြမ္ေငြ၃.၃ဘီလီယံကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္သတင္းအရသိရပါသည္။

   Webradio