• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေျမာက္ကုိးရီးယားအမ်ိဳးသားေသဆံုးျခင္းႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး မသကၤာသူမ်ား ပိုမိုမ်ားစြာ ေတြ႔ရွိ

(GMT+08:00) 2017-03-20 10:53:20

မေလးရွားႏုိင္ငံရဲခ်ဳပ္ဟာလီးဒ္က ရဲဘက္သည္ ေျမာက္ကုိးရီးယားအမ်ိဳးသား ေသဆံုးမႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ယခင္က ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေသာ မသကၤာသူ၃၊၄ဦးအျပင္ ပုိမုိမ်ားျပားေသာ လူမ်ားသည္ ယင္းမႈခင္းႏွင္႔ပတ္သက္ေနေၾကာင္း၊ ၄င္းအနက္ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္ပါဝင္ေနေၾကာင္း ယမန္ေန႔ ၁၉ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ႔သည္ ဟုဆင္ဟြာသတင္းအရသိရသည္။

ဟာလီးဒ္သည္ မာလက္ကာ၌ လႈပ္ရွားမႈအခမ္းအနားတစ္ခုသို႔ တစ္ခုတက္ေရာက္ရာတြင္ မသကၤာသူမ်ားတြင္ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏုိင္ငံသား ပါဝင္ေနေၾကာင္း၊ ရဲဘက္သည္ ဥပေဒအရ သင္႔ေတာ္ေသာနည္းလမ္းျဖင္႔ မသကၤာသူကို ဖမ္းဆီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၄င္းတုိ႔သည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကို မေဖၚျပရေသးေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

   Webradio