• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရခုိင္ျပည္နယ္ေရးရာ အၾကံေပးေကာ္မတီသည္ ျမန္မာ အစုိးရအား တာလတ္ အစီရင္ခံစာနွင္႔ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ တင္ျပ

(GMT+08:00) 2017-03-20 10:21:13

ျမန္မာ အစုိးရ ခန္႔အပ္ထားေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ေရးရာ အၾကံေပးေကာ္မတီသည္ လြန္ခဲ႔သည္႔ သီတင္းပတ္က အစုိးရအား တာလတ္ အစီရင္ခံစာနွင္႔ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ တင္ျပျပီး ျမန္မာအစုိးရ အေနနွင္႔ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး အသင္းအဖဲြ႔မားနွင္႔ မီဒီယာမ်ားအား ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ေသာ ေပါက္လမ္းကုိ ဘက္စုံ ဖြင္႔ေပးရန္ တုိက္တြန္း လွုံ႔ေဆာ္ခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ေရးရာ အၾကံေပးေကာ္မတီ၏ ေခါင္းေဆာင္သည္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း အန္နန္ ျဖစ္ျပီး ျမန္မာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ၆ ဦးနွင္႔ နုိင္ငံတကာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ၃ ဦးတုိ႔သည္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေကာ္မတီကုိ ျမန္မာ နုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင္႔ ျမန္မာ အစုိးရ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ အရ လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဗုဒၶဘာသာဝင္နွင္႔ အစၥလမ္ဘာသာဝင္မ်ားအၾကား လူမ်ိဳးစု အျငင္းပြါးမွု ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းကုိ ရွာၾကံေပးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔က ေကာ္မတီဝင္ စာလာမီသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔၌ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြကုိ ၾကီးမွဴးက်င္းပခဲ႔သည္။ ၄င္းက၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး အသင္းအဖဲြ႔မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ အျငင္းပြါးမွု ျဖစ္ပြါးရာေနရာသုိ႔ အတားအဆီးမဲ႔ ဝင္ထြက္ေစရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာမ်ားအား ယင္းေဒသမ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္ နုိင္ေသာ ေပါက္လမ္းမ်ားကုိ ဘက္စုံ ဖြင္႔ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ လုံျခုံေရး တပ္ဖဲြ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုကုိ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

အၾကံေပးေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ျပီးေနာက္ ၃၊၄ နာရီတြင္ ျမန္မာ နုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရုံးသည္ ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ျပီး၊ ေကာ္မတီ တင္ျပေသာ အဆုိျပဳခ်က္ ၃၀ ေက်ာ္ အနက္ အမ်ားစုကုိ လ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္နုိင္မည္ ျဖစ္ျပီး အဆုိျပဳခ်က္ အနည္းစု၏ ေဖၚေဆာင္ျခင္းသည္ ေဒသခံ အေျခအေနကုိ ၾကည္႔ျပီး ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ေဖၚျပထားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio