• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဝမ္ယိႏွင္႔ တီလာစြန္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

(GMT+08:00) 2017-03-19 16:27:02

တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဝမ္ယိသည္ ယခုလ ၁၈ရက္ေန႔က အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိလာေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး တီလာစြန္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ဝမ္ယိက ထရမ္႔ သမၼတ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ လက္တဲြ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင္႔ တရုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံမႈသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဦးတည္ခ်က္သို႔ တည္ၿငိမ္စြာ ကူးေျပာင္းတိုးတက္ေနေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ အေနႏွင္႔ အေမရိကန္ႏွင္႔အတူ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ သမၼတ ထရမ္႔ ရရွိခဲ႔ေသာ အေရးႀကီး သေဘာတူညီမႈကို ေလးနက္စြာ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ဆက္ဆံမႈကို အားျဖည့္ျပဳလုပ္ကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္၍ ယံုၾကည္မႈကို တုိးပြား ေစၿပီး သေဘာကဲြလဲြမႈမ်ားကို ေကာင္းမြန္သင္႔ေလ်ာ္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းကာ အခ်ိန္ကာလ သစ္တြင္ တရုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံမႈကို မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ရွင္သန္တည္ ၿငိမ္စြာတက္လွမ္းႏိုင္ေအာင္ တြန္းအားေပး၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူႏွင္႔ ႏိုင္ငံ အသီးသီးမွ ျပည္သူ မ်ားအတြက္ ခ်မ္းေျမ႕သာယာမႈ ဖန္တီးေပးရန္ လက္တဲြႀကိဳးပမ္းလိုေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။

တီလာစြန္က အဆက္အမျပတ္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ႏိုင္ငံတကာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အေမရိကန္ႏွင္႔ တရုတ္ျပည္ အၾကား ပိုမို ေႏြးေထြးေသာ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ အေနႏွင္႔ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ အတူ သမၼတ ထရမ္႔ႏွင္႔ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္ ရရွိခဲ႔ေသာ သေဘာတူညီမႈအရ တရုတ္ျပည္ တစ္ျပည္တည္းသာရွိေရး၊ အခ်င္းပြားမႈႏွင္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ခုခံမႈမျပဳျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ေလးစား ေရးႏွင္႔ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရရွိေရးမူမ်ားကို စဲြကိုင္ၿပီး ပိုမိုမ်ားျပားေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္ကာ  အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ အေမရိ ကန္-တရုတ္ ဆက္ဆံမႈကို ေရရွည္ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လက္တဲြႀကိဳးပမ္းလိုေၾကာင္းေျပာ ၾကားသည္။

   Webradio