• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးကို ယန္က်ယ္ခ်ီ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္

(GMT+08:00) 2017-03-19 16:26:36

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ယန္က်ယ္ခ်ီသည္ ယခုလ ၁၈ရက္ေန႔က ပီကင္းၿမိဳ႕တြင္ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိလာေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ရကၠစ္ တီလာစြန္ကို ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

ထိုသုိ႔ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ရာတြင္ ယန္က်ယ္ခ်ီက တရုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံမႈ ေရရွည္ရွင္သန္တည္ၿငိမ္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင္႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား အျပဳသေဘာေဆာင္ ေသာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ မိမိတို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုႀကီး၏ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင္႔ ကိုက္ညီေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

တီလာစြန္က အေမရိကန္-တရုတ္ ဆက္ဆံမႈသည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ အေနႏွင္႔ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ အတူ လာမည့္အဆင္႔ကာလတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ကူးလူးဖလွယ္ေရး အတြက္ တက္ႂကြစြာ ျပင္ဆင္ၿပီး အဆင္႔ျမင္႔ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင္႔ ဆက္ဆံမႈကို အားျဖည့္ျပဳလုပ္ကာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈရွိေသာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို တြန္းအားေပးရန္ လက္တဲြ ႀကိဳးပမ္းလုိေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုႀကီး၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင္႔ ကိုက္ညီေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio