• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီအစည္းအေဝး လီေခ႔ခ်န္ဦးစီးက်င္းပ

(GMT+08:00) 2017-03-18 15:31:52

    တရုတ္နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္၊ ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႔က ပီကင္း တြင္ နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီအျမဲတမ္းေကာ္မတီအစည္အေဝးကို ဦးစီးက်င္းပခဲ႔ရာ၊ အစိုးရ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာမွ လုပ္ငန္းတာဝန္ခြဲေဝမႈသတ္မွတ္ျပီး၊ တစ္နွစ္ပတ္လံုးလုပ္ငန္းမ်ား လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ရန္ စီမန္ခန္႔ခြဲခဲ႔ေၾကာင္း၊ အစည္းအေဝးသည္၊ အစိုးရလုပ္ငန္း အစီရင္ ခံစာအရ၊ ယခုနွစ္တြင္ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာေဖာ္ျပခဲ႔ ေၾကာင္းတရုတ္သတင္းဌာနမွ သတင္းအရသိရသည္။

   Webradio