• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ၾသစေၾတးလ်နွင္႔ နယူးဇီလန္နိုင္ငံတြင္ လီေခ႔ခ်န္ တရားဝင္ ခရီးလွည္႔လည္မည္

(GMT+08:00) 2017-03-18 15:31:35

ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံဝန္ၾကီးခ်ဳပ္Malcolm Turnbull ၊ နယူးဇီလန္နိုင္ငံ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ Bill Englishတို႔၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ၊ တရုတ္နိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္၊ မတ္လ ၂၂ ရက္ေေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ၊ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံတြင္ တရားဝင္ ခရီးလွည္႔လည္ မည္ျဖစ္ျပီး၊ ၅ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ၾသစေၾတးလ်ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္မည္႔အျပင္၊ နယူးဇီလန္နိုင္ငံတြင္ တရား္ခရီးလွည္႔လည္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာခြင္႔ရွိသူ ဟြာခြ်မ္းယဥ္ ၁၇ ရက္ေန႔က ေၾကညာခဲ႔ သည္ဟု စီအာအိုင္ကေဖာ္ျပသည္။

   Webradio