• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

နုိင္ငံတကာ အနုျမဴစြမ္းအင္အဖဲြ႔ ေကာင္စီ အစည္းအေဝး ဖြင္႔လွစ္

(GMT+08:00) 2017-03-07 09:37:52

နုိင္ငံတကာ အနုျမဴစြမ္းအင္အဖဲြ႔ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ပထမအၾကိမ္ ေကာင္စီ အစည္းအေဝးကုိ ယခုလ ၆ ရက္ေန႔က ၾသစၾတီးယား နုိင္ငံ ဗီယင္နာ ျမိဳ႔ေတာ္၌ ဖြင္႔လွစ္ ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၅ ရက္ၾကာ က်င္းပမည္႔ ယခုအၾကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ နုိင္ငံတကာ န်ဴကလီးယား လုံျခံဳမွု အေျခအေန၊ န်ဴကလီးယားနည္းပညာ အေျခအေန၊ ကာဇက္စတန္ နုိင္ငံ၌ တည္ေဆာက္ေနေသာ အနုျမဴစြမ္းအင္အဖဲြ႔ အပ်စ္ဒီဂရီနိမ္႔ ယူေရနီယမ္ဘဏ္ အေျခအေန၊ အီရန္က အီရန္ န်ဴကလီးယားဆုိင္ရာ ဘက္စုံစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ေရး အေျခအေနနွင္႔ ကုိးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ န်ဴကလီးယား ျပႆနာ စသျဖင္႔ကုိ ေဆြးေနြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

နုိင္ငံတကာ အနုျမဴစြမ္းအင္အဖဲြ႔ ဒါရုိက္တာခ်ဳပ္ ယူကီယာ အာမာနုိသည္ ေကာင္စီ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာကုိ တင္ျပျပီး နုိင္ငံတကာ န်ဴကလီးယား လုံျခံဳမွုနွင္႔ န်ဴကလီးယား လုံျခံဳမွု ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကုိ အာရုံစုိက္ေနေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ႔သည္။ ၄င္းက၊ ယခုအၾကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ န်ဴကလီးယား ျပႆနာ၊ န်ဴကလီးယား ဓါတ္ေရာင္ျခည္ ျဖာထြက္မွု၊ န်ဴကလီးယား ပုိ႔ေဆာင္မွုနွင္႔ န်ဴကလီးယား စြန္႔ပစ္ပစၥည္း လုံျခံဳစြာ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းမွု စသည္႔နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွုမ်ားကုိ စိစစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ယခုအၾကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ န်ဴကလီးယား နည္းပညာ  ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ သုံးသပ္မွု အစီရင္ခံစာကုိလည္း စိစစ္မည္ ျဖစ္ျပီး ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ နုိင္ငံတကာ န်ဴကလီးယား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးလုပ္ငန္း ဖြံ႔ျဖိဳးမွု အေျခအေနကုိ ေရးသားေဖၚျပ ထားသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကမၻာ႔ နုိင္ငံ ၃၀ နုိင္ငံတြင္ န်ဴကလီးယားစြမ္းအင္သုံး ဓါတ္ေပါင္းဖုိ ၄၄၉ ခု လည္ပတ္ေနဆဲ ျဖစ္ျပီး န်ဴကလီးယား ဓါတ္ေပါင္းဖုိ ၆၀ ကုိ ေဆာက္လုပ္ ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

   Webradio