• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ကမၻာ႔ စီမံခန္႔ခဲြေရးတြင္ တရုတ္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳဆိုဟု တရုတ္ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ စင္ကာပူ သံအမတ္ႀကီးဆို

(GMT+08:00) 2017-03-06 11:04:27

တရုတ္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ႏွင္႔ တရုတ္ျပည္သူ႔ ႏိုင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးမ်ားကို က်င္းပလ်က္ရွိရာတြင္ ယခုႏွစ္ အစည္း အေဝး ၂ခု အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုႀကီးမွ အာရံုစိုက္ၾကသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တရုတ္ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ေလာ႔ကာလြန္က ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ႔သည္။

သံအမတ္ႀကီး ေလာ႔ကာလြန္က လြန္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀အတြင္း တရုတ္ စီးပြားေရးသည္ လူအမ်ား အာရံုစိုက္ရေလာက္ေအာင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္က တရုတ္ စီးပြားေရး က်ဆင္းသည့္ ဖိအားေပးမႈႏွင္႔ ရင္ဆိုင္ခဲ႔ရေသာ္လည္း စီးပြားေရး ၆႕၇ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္မ်ားက တရုတ္ျပည္သည္ စီးပြားေရး ဖဲြ႔စည္းပံု ထိန္းညွိမႈကို အင္တိုက္အားတိုက္ တြန္းအားေပးၿပီး ျပည္တြင္ စားသံုးမႈ၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ လုပ္ငန္းတည္ေထာင္မႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ကုမၸဏီမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ႏွင္႔ ဆက္တိုက္ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တိုးျမင္႔ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေပၚ တရုတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယံုၾကည္မႈ အျပည့္အဝရွိသည္ဟု မိမိ ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိမည္ဟု မိမိယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ စီးပြားေရး လ်င္ျမန္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္လမ္း ေပၚတက္လွမ္းၿပီး ေဒသတြင္းႏွင္႔ တစ္ကမၻာလံုးကို အက်ိဳးစီးပြား ရရွိခံစားေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

ကမၻာ႔ စီမံခန္႔ခဲြေရးတြင္ တရုတ္ျပည္၏ အခန္း႑ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေလာ႔ကာလြန္က ကမၻာ႔ စီမံခန္႔ခဲြေရးတြင္ တရုတ္ျပည္သည္ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ရန္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံက ႀကိဆိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio