• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ျမန္မာ ခရီးသြား ပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တရုတ္ တုိက္တြန္း

(GMT+08:00) 2017-03-03 09:43:16

ပထမ အၾကိမ္ တရုတ္-ျမန္မာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖုိရမ္ကုိ မၾကာမီက ျမန္မာနုိင္ငံ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ႔ရာ တရုတ္နွင္႔ ျမန္မာနုိင္ငံမွ ခရီးသြား ဌာနမ်ားသည္ မိတ္ဆက္ပဲြနွင္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေနြးပဲြမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ဘက္သည္ ျမန္မာအစုိးရ အေနနွင္႔ ပုိမုိ မ်ားျပားေသာ တရုတ္ ခရီးသည္မ်ား အပါအဝင္ ကမၻာလွည္႔ ခရီးသည္မ်ားကုိ ဆဲြေဆာင္နုိင္ဖုိ႔ ခရီးသြားနွင္႔ လူမွုေရး ပတ္ဝန္းက်င္ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္းခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံသည္ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ကစျပီး တံခါးဖြင္႔ခဲ႔သည္႔ ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာျပည္ေရာက္ ကမၻာလွည္႔ ခရီးသည္ဦးေရ အဆက္မျပတ္ တုိးမ်ားလာေၾကာင္း၊ အစုိးရဘက္မွ စာရင္းအရ နုိင္ငံျခား ခရီးသည္ ဦးေရမွာ ၂၀၁၀ ျပည္႔နွစ္က ၈ သိန္း ရွိကာမွေန ၂၀၁၅ ခုနွစ္က ၄၆ သိန္းအထိ တုိးမ်ားလာေၾကာင္း သိရပါသည္။

ပထမအၾကိမ္ တရုတ္-ျမန္မာ ခရီးသြား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖုိရမ္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံ ဆုိင္ရာ တရုတ္ သံအမတ္ၾကီး ဟုန္လ်န္႔က၊ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား အေနနွင္႔ တရုတ္-ျမန္မာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေပၚ အဟန္႔အတားမ်ားကုိ အျမန္ဆုံး ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးရန္ ပန္ၾကားခဲ႔ပါသည္။ ဟုန္လ်န္႔က၊ နွစ္ဖက္တုိ႔သည္ နွစ္နုိင္ငံ ျပည္သူမ်ား ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္ ပိုမုိ အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္ဘက္ အေနနွင္႔ နုိင္ငံျခား ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံသူမ်ားအတြက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တံခါးကုိ တဆင္႔တုိး ဖြင္႔ေပးနုိင္ရန္၊ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ စနစ္မ်ား ပုိမုိ ျပည္႔စုံေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

   Webradio