• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေတာင္ကုိးရီးယား စစ္ဘက္နွင္႔ လုိတယ္တုိ႔ ေျမယာ လဲလွယ္ေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းကုိ ျပည္သူမ်ား ကန္႔ကြက္

(GMT+08:00) 2017-03-01 09:44:21

ေတာင္ကုိးရီးယား ကာကြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနသည္ ယခုလ ၂၈ ရက္ေန႔က လုိတယ္ ကုမၸဏီအုပ္စုနွင္႔ သာဒ္ ဒုံးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္ ျဖန္႔ခ်ရန္ ေျမယာနွင္႔ ပတ္သက္ျပီး ေျမယာ လဲလွယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းစာခ်ဳပ္အရ ေတာင္ကုိးရီးယား ကာကြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနသည္ စတုရန္းမီတာ ၆ ေသာင္း ၇ ေထာင္ က်ယ္ဝန္းသည္႔ စစ္သုံးေျမယာ တစ္ကြက္ျဖင္႔ လုိတယ္ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ စတုရန္း မီတာ ၁၄ သိန္း ၈ ေသာင္း အက်ယ္အဝန္း ျဖစ္သည္႔ ေဂါက္သီးရုိက္ကြင္း တစ္ကြက္ကုိ လဲလွယ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေျမယာကုိ သာဒု ဒုံးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္ ျဖန္႔ခ်ရန္အတြက္ အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ျပီး ေတာင္ကုိးရီးယား စစ္ဘက္သည္ ယခုနွစ္ ေမလမွ ဇူလုိင္လအထိ ျဖန္႔ခ်ေရးလုပ္ငန္းကုိ ျပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း တရုတ္ ျပည္သူ႔ ေန႔စဥ္သတင္းစာမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

၂၈ ရက္ေန႔ ၁၁ နာရီက ေတာင္ကုိးရီးယား ျပည္သူလူထုနွင္႔ အသင္းအဖဲြ႔မ်ားသည္ ေတာင္ကုိးရီးယား ကာကြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနေရွ႔၌ ဆနၵျပပဲြ ျပဳလုပ္ျပီး လုိတယ္ ကုမၸဏီ အုပ္စုနွင္႔ ကာကြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနတုိ႔ ေျမယာ လဲလွယ္ေရး စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းကုိ ကန္႔ကြက္ ခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ ဆနၵျပသူမ်ားသည္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနက အေမရိကန္နွင္႔ ဂ်ပန္တုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ကုိယ္႔နုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ခြင္႔နွင္႔ အက်ိဳးစီးပြါးကုိ ဆုံးရွံဳးနစ္နာေစသည္႔ လုပ္ရပ္ကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပစ္တင္ရွဳတ္ခ်ျပီး သာဒ္ ဒုံးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္ ျဖန္႔ခ်ျခင္းသည္ ေတာင္ကုိးရီးယားနွင္႔ အေမရိကန္တုိ႔ အတင္းအဓမၼ ျပဳလုပ္ေသာ တရားဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖါက္ေသာ လုပ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေဖၚျပခဲ႔ၾကေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

   Webradio