• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္-အာဆီယံ ယဥ္ေက်းမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင္႔ ကူးလူးဖလွယ္ေရး တရွိန္ထိုး တိုးလာ

(GMT+08:00) 2017-02-28 15:26:23

"အေရွ႕ေတာင္အာရွ အံ႔ၾသဖြယ္ရာ လွပေသာ ရႈခင္းမ်ား"ဟု နာမည္ေပးထားေသာ ခရီးသြား ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ အႀကီးစား အႏုပညာ လက္ယာကို မၾကာေသးမီက တရုတ္ျပည္ ကြမ္ရွီးကၽြမ္႔လူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ တုန္းရွင္းၿမိဳ႕တြင္ တရားဝင္ တင္ဆက္ျပသခဲ႔ ေၾကာင္း တရုတ္ သတင္းဌာနမွ သတင္းအရ သိရသည္။

ယင္းသည္ holographic imaging အပါအဝင္ မီဒီယာမ်ိဳးစံု နည္းပညာျဖင္႔ တရုတ္-အာဆီယံ အဆိုအကမ်ား တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတင္ဆက္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ အတြက္ တရုတ္ ယြမ္ေငြ ၁၅သန္းကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ ျပည္သူမ်ားသည္ ၄င္းတင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖမႈကို ၾကည့္ျခင္းျဖင္႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈရိုးရာဓေလ႔ထံုးစံႏွင္႔ သဘာဝ အေျခအေနမ်ားကို ထိေတြ႔ခံစားႏိုင္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

တုန္းရွင္းၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ လီဝင္ေခ်ာင္းက မၾကာခင္ႏွစ္မ်ားက အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခရီးလွည့္လည္ေသာ တရုတ္ ခရီးသည္ မ်ားျပားလာေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ တုန္းရွင္းၿမိဳ႕ နယ္စပ္စခန္းမွ ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္ ဦးေရမွာ ၆သန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္ လုပ္ရွင္မ်ားသည္ တရုတ္-အာဆီယံ ယဥ္ေက်းမႈ လုပ္ငန္း ေစ်းကြက္တြင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္လာၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ကြမ္ရွီး ဖန္ခ်င္ကန္ၿမိဳ႕ လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ဥကၠ႒ လံုခ်ီစိန္းက တရုတ္ႏွင္႔ အာဆီယံ၏ ခရီးသြား ေစ်းကြက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင္႔ အမွ် ႏွစ္ဖက္တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ လုပ္ငန္းေစ်းကြက္ လိုအပ္မႈ တစ္ေန႔တျခား တိုးေၾကာင္း၊ တရုတ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ တရုတ္-အာဆီယံ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေပၚ အေကာင္းဘက္မွ ျမင္ၿပီး ေငြရင္းႏွင္႔ လူ႔စြမ္းအားကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလာေၾကာင္း သိရသည္။

   Webradio