• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အနာဂတ္ တရုတ္ စီးပြားေရး အေပၚ အေကာင္းဘက္မွ ျမင္ေနဟု အင္ဒို သံအမတ္ႀကီးဆို

(GMT+08:00) 2017-02-27 15:28:21

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကမၻာေပၚ၌ တရုတ္ျပည္၏ ႏိုင္ငံတကာ ၾသဇာေညာင္းမႈ ႀကီးမား လာၿပီး တရုတ္ႏွင္႔ အျခား ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား ဆက္ဆံမႈ တစ္ေန႔တျခား ေႏြးေထြး လာသည္။ တရုတ္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရွ႕အလားအလာႏွင္႔ ဂလိုဘယ္ စီမံခန္႔ခဲြေရးတြင္ တရုတ္ျပည္၏ အခန္းက႑ အပါအဝင္ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တရုတ္ ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး စူဂင္ ရာဟာဂ်ိဳက တရုတ္ ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ႔သည္။

အနာဂတ္တြင္ တရုတ္ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သံအမတ္ႀကီး စူဂင္က မိမိသည္ အေကာင္းဘက္မွ ျမင္ေနေၾကာင္း၊ တရုတ္ စီးပြားေရးသည္ လက္ရွိ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚ ဆက္လက္ ေကာင္းမြန္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာ႔ စီးပြားေရး ျပႆနာမ်ားႏွင္႔ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ္လည္း တရုတ္ အစုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈျဖင္႔ တည္ၿငိမ္ေသာ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားစြာသည္မူ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင္႔ ခက္ခဲစြာ ရင္ဆိုင္ေနရ ေၾကာင္း၊ လာမည့္ ၅ႏွစ္ အတြင္း တရုတ္ျပည္ ႏွစ္စဥ္ စီးပြားေရး တိုးႏႈန္း ၆-၇ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ပါက ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ေရာက္လွ်င္ တရုတ္ျပည္သည္ ကမၻာေပၚက အႀကီးဆံုး စီးပြားေရး အုပ္စု ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္၊ စူဂင္က ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းတြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ် မပါဝင္လွ်င္ မရေၾကာင္း၊ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းသည္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင္႔ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံေရး အတြက္ တံခါးဖြင္႔ေပးေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ အသီးသီး အေနႏွင္႔ ထိန္းညွိမႈ ျပဳလုပ္ၿပီး စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ တံခါးဖြင္႔ကာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင္႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခခံေပၚတြင္ ရွင္သန္ေသာ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေန ဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio