• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္နုိ္င္ငံသည္ နုိင္ငံျခား ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွု ဆဲြေဆာင္ရန္ အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္မည္

(GMT+08:00) 2017-02-22 09:32:09

တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီး ေကာဟူခ်င္က၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ နုိင္ငံျခား ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွု ဆဲြေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကုိ အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တခ်ိန္တည္းတြင္ နုိ္ငံျခား၌ တရုတ္နုိင္ငံ၏ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွုသည္လည္း ဆက္လက္ လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၂၁ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

၂၁ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ျပန္ၾကားေရးရုံး၏ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ဝန္ၾကီး ေကာဟူခ်င္က၊ လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္တြင္ တစ္ကမၻာလုံး တုိက္ရုိက္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွုပမာဏ မ်ားစြာ က်ဆင္းလာသည္႔ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ တရုတ္ျပည္၌ နုိင္ငံျခား ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွု ပမာဏမွာ ယြမ္ ၈၁၃ ႔ ၂ ဘီလီယံ ရွိျပီး ၂၀၁၅ ခုနွစ္ကထက္ ၄ ႔၁ ရာခုိင္နွုန္း တုိးမ်ားလာေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔အနက္ ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ေရး နယ္ပယ္၌ နုိင္ငံျခား ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွု တုိးတက္နွုန္းမွာ ၅၅ ႔၈ ရာခုိင္နွုန္း ရွိျပီး ေဆးဝါးကုသေရး ကိရိယာ နယ္ပယ္၌ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွု တုိးတက္နွုန္းမွာ ၉၅ ရာခုိင္နွုန္း ရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ အဆင္႔ျမင္႔ နည္းပညာ ဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းနယ္ပယ္၌ နုိင္ငံျခား ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွု ပမာဏသည္လည္း ၈၆ ႔၁ ရာခုိင္နွုန္း တုိးတက္လာေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ေကာဟူခ်င္က၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ နုိင္ငံျခား ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွု ဆဲြေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းကုိ အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နုိင္ငံျခား ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွု ဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္မွုမ်ားကုိ ဆက္လက္ ေလွ်ာ႔ခ်မည္ ျဖစ္ျပီး ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွု ပိုမုိ အဆင္ေျပေအာင္၊ ပုိမုိ ပြင္႔လင္းျပီး တရားမွ်တေအာင္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

၂၀၁၆ ခုနွစ္ တစ္နွစ္အတြင္း နုိင္ငံျခား၌ တရုတ္ျပည္၏ ေငြေၾကး မဟုတ္ေသာ နယ္ပယ္၌ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွု ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၁၇၀ ေက်ာ္ ရွိျပီး ၂၀၁၅ ခုနွစ္ကထက္ ၄၀ ရာခုိင္နွုန္း တုိးမ်ားလာေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio