• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္-မေလးရွား ဆက္ဆံမႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ မေလးရွား ဆိုင္ရာ တရုတ္ သံအမတ္ႀကီး ေျပာၾကား

(GMT+08:00) 2017-02-10 14:35:31

မေလးရွား ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ တရုတ္ ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ဟြမ္ေဟြ႔ခန္းက မၾကာမီက တရုတ္ျပည္ www.cnr.cnမွ သတင္းေထာက္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ရာ ၂၁ရာစု ပင္လယ္ျပင္ ပိုးလမ္းမႀကီးကို တရုတ္ႏွင္႔ မေလးရွား ႏွစ္ႏိုင္ငံ အတူတကြ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ႏိုင္ငံေရး အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ၊ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဖလွယ္ေရးစသည့္ နယ္ပယ္မ်ားမွ ရရွိေသာ တိုးတက္မႈ၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သစ္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ဟြမ္ေဟြ႔ခန္းက ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နယ္ပယ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ ႏိုင္ငံျခား လုပ္ငန္းရပ္ ကန္ထရိုက္ယူျခင္းႏွင္႔ ေငြေၾကး အဓိက လုပ္ငန္း ၄ခုပါအဝင္ၿပီး လက္ေတြ႔က်ေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio