• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ထိုင္းတြင္ တရုတ္ ရိုးရာႏွစ္သစ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္

(GMT+08:00) 2017-01-23 15:20:40

       တရုတ္ ရိုးရာႏွစ္သစ္ကူးပဲြ အခ်ိန္တြင္ တရုတ္ျပည္၏ အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ႀကီးမားေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ပဲြ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ တရုတ္ ရိုးရာ ႏွစ္သစ္ ေႏြးဦးပဲြေတာ္အခ်ိန္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားစြာ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပမာ ေျပာလွ်င္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ရွိ လံုပီနီ ဥယ်ာဥ္တြင္ အတိုင္းအတာ ႀကီးမားေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔ စားေသာက္မႈ ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုကို က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ တရုတ္ သံရံုး ယဥ္ေက်းမႈ သံမွဴး ခ်င္က်န္းက ယခုႏွစ္အထိ တရုတ္ ႏွင္႔ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံ အစုိးရတို႔ ေႏြးဦးပဲြေတာ္ ေပ်ာ္ရႊင္ပဲြ လႈပ္ရွားမႈ က်င္းပသည္မွာ ၁၃ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခား၌ က်င္းပသည့္ တရုတ္ ရိုးရာ ေႏြဦးပဲြေတာ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအနက္ အတိုင္းအတာ အႀကီးမားဆံုး၊ ပရိသတ္ အမ်ားဆံုးႏွင္႔ အခ်ိန္ အၾကာရွည္ဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ က်င္းပမည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အလြန္ထူးျခားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ အႏုပညာ အဖဲြ႔ ၇ခုသည္ ဘားဂၽြန္းဆပ္ကပ္၊ အဆိုအက၊ တရုတ္ ရိုးရာ တူရီယာႏွင္႔ ဝူရွဴးသိုင္း စသည္ျဖင္႔ တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္၊ စားဖုိမွဴး အဖဲြ႔တစ္ခုသည္ လာေရာက္ၿပီး ေခါက္ဆဲြႏွင္႔ သေရစာ ထုတ္လုပ္မႈျဖင္႔ တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပရိသတ္ မ်ားစြာကို ဆဲြေဆာင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕အျပင္၊ ဖူကက္၊ ဇင္းမယ္ႏွင္႔ ပတ္တာယာ အပါအဝင္ ေဒသမ်ားတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ပဲြ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊၊ထိုင္းႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား ခရီးသြား လုပ္ငန္းဌာနက ေႏြးဦးပဲြေတာ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား က်င္းပျခင္းျဖင္႔ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ တရုတ္ ခရီးသည္မ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ဆဲြေဆာင္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း သိရသည္။

   Webradio