• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အာရွအေျခခံအေဆာက္အဦရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈဘဏ္တြင္ ပါဝင္မည္ဟုရုရွားေၾကညာ

(GMT+08:00) 2015-03-28 16:43:08

   ရုရွားႏုိင္ငံပထမဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရွဴဗာလုိ႔ဗ္က ရုရွားအေနႏွင္႔ အာရွအေျခခံအေဆာက္အဦ

ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈဘဏ္တြင္ ပါဝင္ရန္ေလွ်ာက္လႊာတင္မည္ဟုယေန႔ တရုတ္ဟုိင္နန္ျပည္နယ္၌

က်င္းပေသာ ပိုေအာ္အာရွဖုိရမ္၂၀၁၅ခုႏွစ္ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးဖြင္႔ပြဲအခမ္းအနား၌

ေၾကညာခဲ႔သည္ဟုဆင္ဟြာသတင္းအရသိရသည္။

   Webradio