• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အတူတည္ေဆာက္၊ အတူမွ်ေဝခံစား၊ အတူေအာင္ႏုိင္ေသာအာရွလံုျခံဳေရးလမ္းေၾကာင္းကို
ၾကိဳးပမ္းေလွ်ာက္လွမ္းရမည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ဆုိ

(GMT+08:00) 2015-03-28 16:41:18

တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္က ကံၾကမၼာအသုိက္အဝန္းသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္

တူညီ၊ ေပါင္းစု၊ ပူးေပါင္း၊ ဆက္တုိက္ျဖစ္သည္႔လံုျခံဳေရးကို အေကာင္အထည္ေဖၚရမည္

ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေအးအေတြးအေခၚကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး လံုျခံဳေရးအုိင္ဒီယာကို တီထြင္ဖန္တီး

ကာ အတူတည္ေဆာက္၊ အတူမွ်ေဝခံစား၊ အတူေအာင္ႏုိင္ေသာ အာရွလံုျခံဳေရးလမ္း

ေၾကာင္းကို ၾကိဳးပမ္းေလွ်ာက္လွမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔၂၈ရက္ေန႔က ဟုိင္နန္ျပည္နယ္

ပုိေအာ္ၿမိဳ႕၌ ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟုဆင္ဟြာသတင္းအရသိရသည္။

   Webradio