• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ႏွစ္ေပါင္း-၇၀အတြင္း အာရွႏိုင္ငံမ်ားကံၾကမၼာအသိုက္အဝန္းျဖစ္လာတျဖည္းျဖည္းျဖစ္လာ

(GMT+08:00) 2015-03-28 15:55:14

    ပိုေအာ္အာရွဖိုရမ္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးဖြင္႔ပြဲအခမ္းအနား၌ တ႐ုတ္ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ႔ရာတြင္ လြန္ခဲ႔သည္႔ ႏွစ္ေပါင္း-၇၀အတြင္း ကမၻာႏွင္႔ အာရွ၏ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးျဖစ္စဥ္ကို ျပန္ေျပာင္းသံုးသပ္မိေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ႔သည္႔ ႏွစ္ေပါင္း-၇၀အတြင္း အာရွႏိုင္ငံမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ပံ႔ပိုးကူညီျပီး အခက္အခဲမ်ားကို လက္တြဲရင္ဆုိင္ကာ ကံၾကမၼာအသိုက္အဝန္းတျဖည္းျဖည္းျဖစ္လာေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ သည္ဟု တ႐ုတ္သတင္းဌာနမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio