• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္-ေတာင္ကိုးရီးယားလြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အႏွစ္သာရရွိ ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပီးဆံုး

(GMT+08:00) 2014-11-10 16:23:33

တရုတ္ႏို္င္ငံေတာ္ဥကၠ႒-ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ယေန႔ ၁၀-ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ကိုးရီးယား သမၼတ-ဘတ္ကင္ေဟးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲျ့ပီး ႏွစ္ဖက္စလံုးက တရုတ္-ေတာင္ကိုးရီးယား လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အႏွစ္သာရရွိေသာ ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပ ျပီးစီးခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္ဟု တရုတ္စီးပြားကုန္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ဝက္ဆိုက္မွ သတင္းအရသိရပါသည္။

တရုတ္-ေတာင္ကိုးရီးယား လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကို ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ ေမလမွ စတင္ကာ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ယင္းမွာ တရုတ္ျပည္၏ အတိုင္းအတာအၾကီးဆံုး လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

   Webradio