• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ျမန္မာသမၼတ-ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ရွီက်င့္ဖိန္ ေတြ႔ဆံု

(GMT+08:00) 2014-11-09 14:59:28

တရုတ္ႏို္င္ငံေတာ္ဥကၠ႒-ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ယေန႔ ၈-ရက္ေန႔တြင္ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိ ေနေသာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏို္င္ငံေတာ္ သမၼတ- ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ ၾကီး၌ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ဥကၠ႒-ရွီက်င့္ဖိန္က သမၼတ-ဦးသိ္န္းစိန္သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ျပီး အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေရး မိတ္ဖက္ဆက္ဆံမႈ ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ ျခင္းကို ၾကိဳဆိုေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔အေနႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ေရရွည္ ရႈေတာင့္မွ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမိတ္ဖက္ဆက္ဆံမႈကို စြဲစြဲျမဲျမဲ တြန္းအားေပးလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

 

   Webradio