• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္-အေရွ႔ေတာင္အာရွအရပ္ဘက္ အဆင့္ျမင့္ေဆြးေႏြးပဲြ ရုပ္သိမ္း

(GMT+08:00) 2013-06-07 16:15:47

 

 

တရုတ္-အေရွ႔ေတာင္အာရွအရပ္ဘက္အဆင့္ျမင့္ေဆြးေႏြးပဲြကို ၄-ရက္ေန႔က ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ၾကသူမ်ားဟာ တရုတ္နဲ႔ အေရွ့ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအၾကား တစ္ဖက္ရဲ့လိုအပ္ခ်က္ကိုတစ္ဖက္ကျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ တယ္လို႔ခံစားမိေၾကာင္း အသီးသီးေဖၚျပၾကပါတယ္။

      စင္ကာပူလူမွုဖြံ႔ျဖိဳးေရး၊လူငယ္နဲ့အားကစား၀န္ၾကီးဌာန၀န္ၾကီး၊လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဟာင္း ဖူရွီခၽြမ္က ဖိလစ္ပိုင္၊ကေမၻာဒီးယား၊ဗီယက္နမ္စတဲ့ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားဟာ ကမၻာ့ ဖြံံျဖိဳးမွုအလ်င္ျမန္ဆံုးႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကျပီး အဲဒီႏိုင္ငံမ်ားရဲ့မ်ားျပားတဲ့သယံဇါတဟာ တရုတ္ျပည္အပါအ၀င္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားဖြံံျဖိဳးေစေရးအတြက္ အက်ဳိးျပဳႏိုင္သလို တရုတ္ျပည္စီးပြားေရးစည္ပင္၀ေျပာျခင္းဟာလည္း အာဆီယံဖြံံျဖိဳးေစေရးအတြက္ အက်ဳိးျပဳ ႏိုင္ပါတယ္လို႔ေျပာၾကားပါတယ္။

လာအိုျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရးပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၀င္၊ႏိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္ေရးတပ္ ေပါင္းစုဗဟိုေကာ္မတီဒုဥကၠ႒ ဒြန္ယယ္သိုက တရုတ္နဲ့ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအေနနဲ႔ စီးပြားကုန္သြယ္ေရးေငြရင္းျမဳပ္ႏွံေရး၊လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေဖၚထုတ္ေရး၊ခရီးသြားလုပ္ငန္း နယ္ပယ္မ်ားမွာကူးလူးဖလွယ္မွုနဲ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုတိုးျမွင့္ရမွာျဖစ္ျပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွုအပါအ၀င္(ဂလိုဘယ္)ကမၻာ့ ကေလာ့ဘိုျပႆနာမ်ားကိုအတူတကြ ရင္ဆိုင္သင့္ေၾကာင္းေျပာၾကားပါတယ္။

  တရုတ္နဲ႔အေရွ႔ေတာင္အာရွစီးပြားေရး ရွင္သန္စြာဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္လာျပီး ကူးလူးဖလွယ္မွု ပိုမိုမ်ားျပားရင္းႏွီးလာေနတာနဲ့အမွ် အရပ္ဘက္ကူးလူးဖလွယ္မွုဟာလဲ ပိုမိုရင္းနွီးလာေနတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။

   ပီကင္းႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ရဲ့လက္ေအာက္ခံေကာလိပ္ျဖစ္တဲ့ ႏို္င္ငံတကာေရးရာေကာလိပ္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး လီယံုေဟြးက ယခုႏွစ္မ်ားမွာ ကြမ္ရွီးျပည္နယ္နဲ့အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အရပ္ဘက္ကူး လူးဖလွယ္မွုေပါင္းစံုက်င္းပခဲ့ျပီး ကြမ္ရွီးျပည္နယ္နဲ့အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအၾကား စီးပြားကုန္သြယ္ ေရးနယ္ပယ္မ်ားမွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုတိုးျမွင့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ျပီးခဲ့တဲ့၅-ႏွစ္အတြင္း ကြမ္ရွီး ျပည္နယ္ရဲ့ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္စုစုေပါငး္ပမာဏဟာ ႏွစ္စဥ္ ၂၆-ရာခိုင္ႏွုန္းပံုမွန္တိုးတက္ေၾကာင္းေျပာၾကားပါတယ္။

  ေဆြးေႏြးပဲြတက္ေရာက္ၾကတဲ့ NGOအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တရုတ္နဲ႔အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားရဲ့အရပ္ဘက္အင္အားျဖစ္တဲ့ NGOအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနနဲ႔အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မွုတိုးျမွင့္ျပီး အေတြ႔အၾကဳံနဲ့မက္ေဆ႔ရွ္ေတြကိုမွ်ေ၀ခံစားဖို႔၊ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္မွုအတူတကြျပဳလုပ္ဖို႔၊အရပ္ဘက္အင္အားရဲ့ အခန္းက႑ကိုအျပည့္အ၀ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အၾကံျပဳေဖၚျပပါတယ္။

  ထိုင္းႏိုင္ငံ(Thammasat )တကၠသိုလ္ ေဘာဂေဗဒပါေမာကၡ (somsak tambunlertchai)က ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ့ စိတ္ရွည္ျပီးသည္းခံမွုတို႔ကိုလက္ကိုင္ထားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ပိုမိုျမင့္မားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ အေကာင္အထည္မေဖၚႏိုင္ေသးခင္ အခ်င္းခ်င္းသိရွိနားလည္မွုကိုဦးစြာထားရွိသင့္ ေၾကာင္း ေထာက္ျပပါတယ္။  

 

                                             (ျမင့္ေ၀)

   Webradio