• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

• ၁၉-ၾကိမ္ေျမာက္အာဆီယံအဖြဲ႔ထိပ္သီးမ်ားအစည္းအေဝးရုပ္သိမ္း
More>>
• ၀င္းက်ားေပါင္သည္၊ၾသစေၾတးလ်ားနွင္႔စင္ကာပူ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တုိ႔နွင္႔အသီးသီးေတြ႔ဆံုနွုတ္ဆက္
• ဆ႒မအၾကိမ္ေျမာက္အေရွ႔အာရွထိပ္သီးမ်ားအစည္းအေ၀းရုပ္သိမ္း
• ၁၄-ၾကိမ္ေျမာက္တရုတ္-အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးမွပူးတြဲေၾကညာစာတမ္းထုတ္ျပန္
• အာဆီယံအဖြဲ႔သည္ႏိုင္ငံတကာေရးရာမ်ားတြင္ပို၍ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိေၾကာင္းကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္-ဘန္ကီမြန္းကေဖၚျပ
• တရုတ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္-ဝင္းက်ားေပါင္ႏွင့္ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္-ယင္လပ္တို႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး
• တရုတ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္(ဝင္က်ာေပါင္)က အေရွ႕အာရွထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ထြက္ခြါ။
• ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဝင္က်ားေပါင္က၁၄-ၾကိမ္ေျမာက္အာဆီယံ-တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္း အေေဝးသို႔တက္ေရာက္
More>>

• ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္(၀င္းက်ားေပါင္)သည္ အင္ဒိုနီးရွားႏို္င္ငံဘာလီကၽြန္းသို႔ေရာက္ရွိ

• ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္(၀င္းက်ားေပါင္)သည္ ၾသစေၾတးလ်ား၀န္ၾကီးခ်ဳပ္(ဂ်ီလာ့ဒ္)ႏွင့္ေတြ႔ဆံု ႏွုတ္ဆက္ေနစဥ္

• ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္(၀င္းက်ားေပါင္)သည္ စင္ကာပူ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္(လီစိန္လုန္)ႏွင့္ေတြ႔ဆံုႏွုတ္ ဆက္ေနစဥ္

• ၀င္ၾကီးခ်ဳပ္(၀င္က်ားေပါင္)သည္ ဘရဴႏိုင္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ားႏွင့္ စကားလက္ဆံုေျပာၾကားေနစဥ္
More>>