李悦

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား

(GMT+08:00)2019-12-31 19:37:57  

 (၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္ေန႔)

 ရွီက်င္႔ဖိန္

图片默认标题_fororder_头图

 တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ရဲေဘာ္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား၊ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ က်ေရာက္ပါေတာ႔မည္။ မိမိသည္ ပီကင္းတြင္ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလုိက္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

 ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိ္န္က ၂၀၁၉ခုႏွစ္က မိမိတို႔သည္ အရည္အေသြး ျမင္႔မားစြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တည္ၿငိမ္စြာ တြန္းအားေပးၿပီး တရုတ္ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္မႈ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ တရုတ္ ယြမ္ေငြ ဘီလီယံ ၁သိန္းခန္႔ရွိၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္း ပ်မ္းမွ်အားျဖင္႔ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ေသာင္းေက်ာ္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း၊ ပီကင္း၊ ထ်န္းက်င္း၊ ဟိုေပ တစ္ေျပးညီ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊ ယန္စီျမစ္ စီးပြားေရးဇုန္နယ္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ကြမ္တုန္း၊ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအို ပင္လယ္ေကြ႔ေဒသႀကီး တည္ေဆာက္ေရး၊ ယန္စီျမစ္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ေဒသ တစ္ေျပးညီ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးကို အရွိန္ျမွင္႔ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲ ေၾကာင္း၊ ျမစ္ဝါျမစ္ဝွမ္းေဒသတြင္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင္႔ အရည္အေသြး ျမင္႔မားစြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ မဟာဗ်ဴဟာ ျဖစ္လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ျပည္လံုးတြင္ ဆင္းရဲသည့္ ခရိုင္ ၃၄၀ ခရိုင္ႏွင္႔ ဆင္းရဲသူ ၁၀သန္းေက်ာ္၏ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်န္အို-အမွတ္ ၄ အာကာသ စူးစမ္းေလ႔လာေရးယာဥ္သည္ လူသား၏ သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အျဖစ္ လကမၻာ၏ ေက်ာဘက္ေျမျပင္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ ခ်န္က်င္း- အမွတ္ ၅ သယ္ေဆာင္ဒံုးပ်ံကို ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ေရႊလံုး-အမွတ္ ၂ စူးစမ္းေလ႔လာေရး သေဘၤာသည္ ေတာင္ဝင္ရိုးစြန္းေဒသသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရာက္ရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ေပတို-လမ္းေၾကာင္းျပျခင္း ကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ေရးသည္ ေသာ႔ခ်က္က်ေသာ အခ်ိန္တြင္ ဝင္ေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ 5G နည္းပညာအား ကြန္မာရွယ္ အသံုးျပဳျခင္းကို အရွိန္ျမွင္႔ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ပီကင္း တာ႔ရွင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ကို စတင္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းေအာင္ျမင္မႈမ်ား သည္ ေခတ္ကာလသစ္တြင္ တရုတ္ျပည္သူမ်ား၏ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ ဥာဏ္ရည္စြမ္းမ်ားကို ျပသၿပီး ေကာင္းမြန္ထူးကဲေသာ တရုတ္အင္အားကိုလည္း ျပသေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က လြန္ခဲ႔သည့္ တစ္ႏွစ္ အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈသည္ ရွင္သန္မႈမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္း၊ ပါတီႏွင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ လုပ္ငန္းဌာနမ်ား၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ႔ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး စမ္းသပ္ဇုန္ႏွင္႔ ရွန္ဟိုင္း လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး စမ္းသပ္ဇုန္၏ ဇုန္နယ္သစ္သည္ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ စရိတ္ႏွင္႔ အခြန္ ေလွ်ာ႔ခ်မႈ စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ ယြမ္ေငြ ဘီလီယံ ၂ေထာင္ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ သာမန္ျပည္သူမ်ား အၿမဲတမ္း ေသာက္သံုးသည့္ ေဆးဝါးမ်ိဳးမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ က်ဆင္းခဲ႔ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

 ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ တပ္မေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေဇာက္ခ်၍ တြန္းအားေပးၿပီး ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္သည္ ေခတ္ကာလသစ္တြင္ အင္အားေတာင္႔တင္းႀကီးမားေသာ တပ္မေတာ္၏ အသြင္အျပင္ကို ျပသေနေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္ ၇၀ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပဲြတြင္ ဗိုလ္ရႈခံပဲြကို က်င္းပၿပီး ေရတပ္ႏွင္႔ ေလတပ္ တည္ေထာင္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္၇၀ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပဲြကို က်င္းပကာ သတၱမ အႀကိမ္ ကမၻာ႔ တပ္မေတာ္သား အားကစားပဲြေတာ္ကိုလည္း က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

 ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ တရုတ္ျပည္သူ႔  သမၼတ ႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္ ၇၀ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပဲြကို ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၄င္းအထိမ္းအမွတ္ပဲြ က်င္းပရာတြင္ ဗိုလ္ရႈခံပဲြႏွင္႔ ျပည္သူလူထု စီတန္းလွည့္လည္ပဲြကို က်င္းပၿပီး ေဖာ္ျပထားေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ိဳးသား၏ ေက်ာရိုးမ႑ိဳင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ တရုတ္ အမ်ိဳးသား ေသြးစည္းညီညြတ္မႈကို တိုးျမွင္႔ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မကုန္ခန္းႏိုင္ေသာ အင္အားကို ေထာက္ပံ႔ေပးေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က လြန္ခဲ႔သည့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ကၽြန္ေတာ္သည္ ရႈန္အန္းဇုန္နယ္သစ္၊ ထ်န္းက်င္းဆိပ္ကမ္း၊ ပီကင္း ထြန္းက်ိဳးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဗဟိုခ်က္မ စင္တာ၊ အတြင္းမြန္ဂိုး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ၊ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕၊ က်န္းရွီျပည္နယ္၊ ဟိုနန္ျပည္နယ္ႏွင္႔ ကန္းစုျပည္နယ္ အပါအဝင္ ေနရာေဒသ မ်ားစြာသို႔ သြားေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ အစကနဦးစိတ္မေမ႔ဘဲ တာဝန္ဝတၱရားကို စြဲစြဲျမဲျမဲမွတ္ထားျခင္းသည္ ေခတ္ကာလသစ္ တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ မေလွ်ာ႔ေသာ တြန္းအားေပးမႈ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ယခုႏွစ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားလိုပဲ မည္သို႔အလုပ္မ်ားသည္ျဖစ္ေစ၊ သာမန္ျပည္သူမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈၿပီး ၄င္းတို႔ႏွင္႔ ကူးလူးဖလွယ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ဂုဏ္စန္း တူလံု-တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၊ ဖူက်န္႔ျပည္နယ္ ရိႈ႕နင္ခရိုင္ ရွတန္ ေက်းရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ား၊ ပီကင္း အားကစား ပညာ တကၠသိုလ္ ခ်န္ပီယံ သင္တန္း ဘဲြ႔လြန္သင္တန္းသားမ်ား၊ မကာအို ကေလးမ်ားႏွင္႔ ေစတနာ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္႔ထံသို႔ စာေရးသားေပးပို႔ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔ထံသို႔ ေရးသားသည့္ ျပန္စာတြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ၄င္းတို႔ရရွိခဲ႔သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အတည္ျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

 ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က လြန္ခဲ႔သည့္ တစ္ႏွစ္ အတြင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ သာမန္လူမ်ား၏ သာလြန္ထူးကဲသည့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားမိေၾကာင္း၊ ယင္းလူမ်ားတြင္ အစကနဦးစိတ္မေမ႔ဘဲ တာဝန္ဝတၱရားကို စြဲစြဲျမဲျမဲမွတ္ထားသည့္ က်န္းဖူခ်င္း၊ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရး လုပ္ငန္း အတြက္ အသက္ေပးလွဴခဲ႔ေသာ ဟြမ္ဝင္ရိႈ႕၊ စီခၽြမ္းျပည္နယ္ မူလီတြင္ အသက္ေပးလွဴခဲ႔ေသာ မီးသတ္သမား ၃၁ဦး၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ကို ကာကြယ္ရန္ အတြက္ ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ႔သည့္ တူကိုဖူႏွင္႔ ပဲြစဥ္ ၁၁ပဲြ ဆက္တိုက္ အႏိုင္ရရွိၿပီး ကမၻာ႔ဖလား အမ်ိဳးသမီး ေဘာ္လီေဘာၿပိဳင္ပဲြ ခ်န္ပီယံဆု ဆြတ္ခူးရရွိခဲ႔သည့္ တရုတ္ အမ်ိဳးသမီး ေဘာ္လီေဘာ အသင္း စသည္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ၂၀၁၉ခုႏွစ္က တရုတ္ျပည္သည္ ဒုတိယ အႀကိမ္ Belt and Roadႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထိပ္သီးဖိုရမ္၊ ပီကင္းကမၻာ႔ ဥယ်ာဥ္ၿခံ စိုက္ပ်ိဳးေရး ျပပဲြ၊ အာရွ ယဥ္ေက်းမႈ ေဆြးေႏြးပဲြ၊ ဒုတိယ အႀကိမ္ တရုတ္ ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပဲြကို က်င္းပၿပီး ႏိုင္ငံအသီးသီးအား တရုတ္ျပည္၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ တံခါးဖြင္႔မႈႏွင္႔ သက္ညွာေထာက္ထားမႈမ်ားကို ျပသေနေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွ ႏိုင္ငံေတာ္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ႏွင္႔ အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး တရုတ္ျပည္၏ ခံယူခ်က္မ်ားကို ၄င္းတို႔ႏွင္႔ အတူ မွ်ေဝခံစားကာ ခ်စ္ၾကည္မႈႏွင္႔ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို တိုးပြားေစခဲ႔ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕သည္ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ သံတမန္ ဆက္ဆံမႈ ထားရွိၿပီး တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ သံတမန္ ဆက္ဆံမႈ ထားရွိခဲ႔သည့္ ႏိုင္ငံ အေရအတြက္မွာ ၁၈၀အထိ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္သည္ မွတ္တိုင္က်သည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အေတာ္အသင္႔ ခ်မ္းသာသည့္ လူ႔ေဘာင္အဖဲြ႔အစည္းကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမည္ ျဖစ္ၿပီး ပထမဆံုး ရာစုႏွစ္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္သည္ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရး အတြက္ ေသာ႔ခ်က္က်သည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ လူတစ္ေသာင္း စိတ္တစ္စိတ္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းၾကၿပီး မူလလ်ာထားခ်ိန္ အတိုင္း လက္ရွိ စံခ်ိန္စံညႊန္းေအာက္တြင္ ေက်းလက္ေဒသရွိ ဆင္းရဲသူႏွင္႔ ဆင္းရဲသည့္ ခရိုင္အားလံုး၏ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က မၾကာခင္က အမိႏိုင္ငံရင္ခြင္သို႔ မကာအို ျပန္လည္ဝင္ေရာက္သည့္ ႏွစ္၂၀ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ လႈပ္ရွားမႈပဲြသို႔ ကၽြန္ေတာ္ တက္ေရာက္ၿပီး မကာအို၏ စည္ပင္သာယာမႈႏွင္႔ တည္ၿငိမ္မႈ အတြက္ ရႊင္လန္းႏွစ္သိမ္႔မိေၾကာင္း၊ မကာအို၏ ေအာင္ျမင္ေသာ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္မႈသည္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ စနစ္ႏွစ္မ်ိဳး မူဝါဒက လက္ေတြ႔ လုပ္ႏိုင္ေခ် လံုးဝရွိၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ အားေပးေထာက္ခံမႈ ရရွိျခင္းကို ျပဆိုေနေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ႔သည့္ ၃-၄လက လူအမ်ားသည္ ေဟာင္ေကာင္ အေျခအေန အေပၚ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း၊ သင္႔ျမတ္သာယာၿပီး တည္ၿငိမ္ေသာ အေျခအေန မရွိလွ်င္ ျပည္သူမ်ား၏ ေအးေအးေဆးေဆး ေနထိုင္မႈႏွင္႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ လုပ္ကိုင္မႈ ရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင္႔ ေဟာင္ေကာင္ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္မ်ား ေကာင္းမြန္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း၊ ေဟာင္ေကာင္၏ စည္ပင္သာယာေရးႏွင္႔ တည္ၿငိမ္ေရးသည္ ေဟာင္ေကာင္ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္မ်ား၏ လိုအင္ဆႏၵျဖစ္ၿပီး အမိႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မိုးဒဏ္ေလဒဏ္ႏွင္႔ အခက္အခဲမ်ားကို မေၾကာက္ရြံ႕ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးလည္မသုန္ စဲြကိုင္သည့္ အျပင္၊ ကမၻာ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင္႔ အတူ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တိုးျမွင္႔ေရးကိုလည္း ဦးလည္မသုန္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံ အသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ားႏွင္႔ အတူ Belt and Roadကို အတူ တက္ၾကြစြာ တည္ေဆာက္ၿပီး လူသား ကံၾကမၼာ အသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ေရးကို တြန္းအားေပးကာ လူသားတို႔ အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ေရးကို ဖန္တီးေပးရန္ မေလွ်ာ႔ေသာဇဲြျဖင္႔ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းၾကလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ယခုတြင္ လူမ်ားစြာသည္ အပတ္တကုတ္ အလုပ္လုပ္ေနေသး ေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔ကို ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 ေနာက္ဆံုးတြင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က အားလံုး ႏွစ္သစ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ေၾကာင္းျဖင္႔ နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါသည္။