宋冉

လူသားယဥ္ေက်းမႈမွာ အနိမ္႔အျမင္႔ အေကာင္းအဆုိးကြာဟခ်က္လံုးဝမရွိ

(GMT+08:00)2019-05-15 20:57:38  

      အာရွယဥ္္ေက်းမႈ အျပန္အလွန္ အတုယူကုိးကားေရးႏွင္႔ ကံၾကမၼာအသိုက္အဝန္း ေဆာင္ပုဒ္ျဖင္႔ အာရွယဥ္ေက်းမႈေဆြးေႏြးပြဲကို ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔က ေဘက်င္း၌ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ အာရွယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔ လူသားယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဖလွယ္ေရး၊ အျပန္အလွန္မွီျငမ္းျပဳေရးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အျမင္ကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း၊ လူသားတုိ႔သည္ အသားအေရာင္၊ ဘာသာစကားကြာဟခ်က္သာရွိၿပီး ယဥ္ေက်းမႈမွာ အနိမ္႔အျမင္႔၊ အေကာင္း အဆိုးကြာဟခ်က္ လံုးဝမရွိဟု ေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္းသိရပါသည္။

       လူသားမ်ားသည္ စိန္ေခၚမႈကို ရင္ဆုိင္ရာတြင္ ယဥ္ေက်းမႈအင္အားကို လုိအပ္သည္။ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတြင္ အေရးႀကီးေသာ ၾသဇာေညာင္းမႈရွိသည္႔ႏုိင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္စုမ်ားျပားၿပီး စီးပြားေရးဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းျဖစ္ကာ ယဥ္ေက်းမႈ မ်ိဳးစံုရွိ၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လူမႈနယ္ပယ္အသီးသီး၌ က်ယ္ျပန္႕စြာ အသံုးျပဳေသာ ယေန႔  ဗိုလ္​က်​လႊမ္း​မိုး​ေရး​ဝါ​ဒ​ ၊ ကုန္သြယ္ေရး  ဗိုလ္​က်​လႊမ္း​မိုး​ေရး​ဝါ​ဒ​တုိ႔      မိုက္​မဲ​ရမ္း​ကား​ျခင္းကို ရင္ဆုိင္ေနရေသာအခါတြင္ လူသားယဥ္ေက်းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အင္အားကို လ်စ္လ်ဴရႈခံရျမဲခံရပါသည္။ အာရွတုိက္ကုိ ဥပမာေျပာလွ်င္ ကမၻာ႔ကုန္းေျမ၏ ၃ ပံု ၁ ပံုရွိၿပီး တစ္ကမၻာလံုး လူဦးေရ၏ ၃ ပံု ၂ ပံု ေနထုိင္ကာ ႏိုင္ငံ ၄၇ ႏုိင္ငံ၊ လူမ်ိဳး ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ၍ တစ္ကမၻာလံုး စီးပြားေရး စုစုေပါင္းပမာဏ ၏ ၃ ပံု ၁ ပံုကုိ ဖန္တီးခဲ႔ေသာ္လည္း အာရွႏုိင္ငံအသီးသီးတို႔သည္     ေၾကာက္​ရြံ႕မႈႏွင္႔ကင္းေဝးႏုိင္ေရး၊ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနထိုင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေရး၊ ​ ေယ​ဘု​ယ်အားျဖင္႔ လံုျခံဳေရးဟူေသာ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ ၃ ခ်က္ရွိျမဲရွိေနေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕သည္ ဆင္းရဲေနာက္က်မႈကို ရင္ဆုိင္ျမဲရင္ဆုိင္ေနၿပီး ပိတ္ဆုိ႔မႈႏွင္႔ ကင္းေဝးၿပီး ကူးလူးဖလွယ္မႈကို အားသစ္ေလာင္းေပးႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္၊ ယင္းဆႏၵကို အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ လြယ္ကူမည္မဟုတ္ေၾကာင္းျဖစ္သည္။
  အာရွတုို္က္အေနႏွင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရး၊ အတူစည္ပင္သာယာဝေျပာေရး၊ တံခါးဖြင္႔ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ေရးတုိ႔ကို အေကာင္အထည္ေဖၚလုိလွ်င္ စီးပြားေရးႏွင္႔ သိပၸံနည္းပညာ အင္အားကို လုိအပ္သကဲ႔သို႔ ယဥ္ေက်းမႈ အင္အားကိုလည္း လုိအပ္သည္။ယဥ္ေက်းမႈအၾကား အျပန္အလွန္ရုိေသေလးစားၿပီး တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈတုိင္းမွာ ကို္ယ္႔တန္ဖိုးကုိယ္ရွိၿပီး ယဥ္ေက်းမႈမွာ အနိမ္႔အျမင္႔ အေကာင္းအဆုိးကြာဟခ်က္လံုးဝမရွိေၾကာင္း ရွီက်င္႔ဖိန္က ေျပာၾကားသည္။
    အျပန္အလွန္ရုိေသေလးစားေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရးကို စြဲကိုင္ျခင္း၊ မတူေသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို အျပန္အလွန္ ကူးလူးဖလွယ္ၿပီး မွီျငမ္းျပဳေရးကို စြဲကိုင္ျခင္း၊ တံခါးဖြင္႔ေရးႏွင္႔ သက္ညွာေထာက္ထားေရးကို စြဲကုိင္ျခင္း၊ အခ်ိန္ႏွင္႔ တေျပးညီဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးကို စြဲကိုင္ျခင္းတုိ႔သည္ ရွီက်င္႔ဖိန္က အာရွႏုိင္ငံအသီးသီးႏွင္႔ ကမၻာ႔ႏုိင္ငံအသီး သီး ယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဖလွယ္ေရးႏွင္႔ မွီျငမ္းျပဳေရးကို နက္ရႈိင္းေစေရး၊ အာရွကံၾကမၼာအသိုက္အဝန္း၊ လူသားကံၾကမၼာအသိုက္အဝန္း အတူတည္ေထာင္ရန္ တင္ျပေသာ အၾကံျပဳခ်က္ ၄ ရပ္ျဖစ္သည္။သူက ယဥ္ေက်းမႈသည္ အသက္ရွင္ဇီဝအားလံုးႏွင္႔အတူ အကယ္၍ ေရရွည္ပိတ္ဆုိ႔ၿပီး ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင္႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ မရွိကာ အ​ေဟာင္း​ကို ဖယ္ၿပီး အသစ္ကို တီထြင္မႈမျပဳလုပ္လွ်င္  ေမွး​မွိန္​ဆုတ္​ယုတ္​မည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။