令狐少萍

ဓါတ္ပုံမ်ား ေပးပုိ႔ၾကဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚလႊာ

(GMT+08:00)2019-03-21 14:23:40  

一路上有你

သမုိင္းသက္တမ္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ၾကာျမင္႔တဲ႔ပုိးလမ္းမၾကီးေပၚမွာ၊တုိ႔ရဲ႕ရုပ္သြင္၊ အဝတ္အစားမတူကဲြဲျပားၾကတဲ႔ဘုိးဘြားမ်ားဟာအျပန္အလွန္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးယဥ္ေက်းမႈမ်ားေရာေနွာေပါင္းစပ္ထားတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ကင္မရာ မရွိလုိ႔၊ ေနဝင္ ေနထြက္ပုံ၊အဆိုအကပုံ၊မိတ္ေဆြေပါင္းဖက္ပုံေတြလည္းသမုိင္းမွာ ေပ်ာက္ကြယ္ရွာရပါ တယ္။

ယေန႔မွာေတာ႔ တရုတ္-ဥေရာပ ရထားမ်ားဟာ ဥေရာပ-အာရွ ကုန္းတြင္းေဒသမွာ ခုတ္ေမာင္းေနၿပီး၊ ကုန္ေသတၱာ အျပည္႔ တင္ေဆာင္ထားတဲ႔ ကုန္တင္သေဘၤာမ်ားဟာ ေတာင္ပင္လယ္နဲ႔ အိႏိၵယ သမုဒၵရာမွာ ခုတ္ေမာင္း ျဖတ္သန္းေနပါတယ္။ အေဆြေတာ္က ဆိပ္ကမ္းမွာ ေနတာ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ ရထားဘူတာမွာ ေနတာ ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မယ္၊ အလုပ္မ်ားတဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေနတာ ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မယ္၊ သဲကႏၱရျပင္ေပၚမွာ မတ္တတ္ရပ္ၿပီး ေရွးေခတ္က ပုံျပင္ရသကုိ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ခံစားေနတာ ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မယ္။ ဒါနဲ႔ အေဆြေတာ္က လက္ထဲက ကင္မရာ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ဖုန္းကုိ ကုိင္ၿပီး ေရွ႕ေမွာက္ရွိ သာယာလွပတဲ႔ ပုံမ်ားကုိ ရုိက္ပါ။ အေဆြေတာ္ရဲ႕ ကင္မရာနဲ႔ ရုိက္ကူးတာဟာ ၂၁ ရာစုမွာ လူသားမ်ား ခ်စ္ၾကည္ေရး ကူးလူးဆက္ဆံမႈသမုိင္းပဲ ျဖစ္ပါလိမ္႔မယ္။

ဓါတ္ပုံမ်ားကုိ ပုိ႔ေပးပါ၊ ကင္မရာထဲက Belt and Road ကုိ အမ်ားနဲ႔အတူ မွ်ေဝ ရႈစားၾကပါ။

၁။   ဓါတ္ပုံမ်ား ေပးပုိ႔ခ်ိန္ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ကေန မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ

၂။ ဓါတ္ပုံမ်ားရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္ we are one

၃။ သက္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား

(၁) ဓါတ္ပုံဟာ မူရင္း ဒီဂ်စ္တယ္ ဓါတ္ပုံ ျဖစ္ရမယ္၊ ကင္မရာနဲ႔ ဟန္းဖုန္း ရုိက္တာ အားလုံးရပါတယ္။

(၂) ဓါတ္ပုံ တစ္ပုံ ဒါမွမဟုတ္ရင္ အတဲြလုိက္ ဓါတ္ပုံမ်ား အားလုံးရပါတယ္၊ ေရာင္စုံနဲ႔ အျဖဴအမဲ နွစ္မ်ိဳးလုံး ရပါတယ္။ အတဲြလုိက္ ဓါတ္ပုံမ်ား အနည္းဆုံး သုံးပုံ၊ အမ်ားဆုံး ၁၀ ပုံျဖစ္ၿပီး၊ ဓါတ္ပုံဖုိင္ကုိ JPEG ပုံစံနဲ႔ ပုိ႔ေပးပါ။

(၃) နုိင္ငံသားမေရြး ဓါတ္ပုံပုိ႔ေပးလုိ႔ရပါတယ္။ အမည္၊ နုိင္ငံ၊ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ ပုံစံ၊ ဓါတ္ပုံရုိက္သည္႔ေနရာနဲ႔ ဓါတ္ပုံ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ဓါတ္ပုံဆုိင္ရာ ရွင္းျပခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (စာလုံး ၁၅၀ ထက္ မေက်ာ္ရ)ကုိလည္း ပုိ႔ေပးပါ။

(၄) ဓါတ္ပုံ ပုိ႔ေပးရာမွာ ဓါတ္ပုံနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာကုိလည္း တစ္ပါတည္း ပုိ႔ေပးနုိင္ပါတယ္ (စာလုံး ကန္႔သတ္မႈ မရွိ)

၄။ ပုိ႔ေပးတဲ႔ ပုံစံ

ေအာက္ပါ ပုံစံ နည္းလမ္း တစ္ခု ေရြးလုိ႔ရပါတယ္

(၁) အီးေမး  withyou2019@qq.com သုိ႔

(၂) CRI Myanmar facebook ကုိ tag friend ျပဳလုပ္ပါ

၅။ ေရြးခ်ယ္နည္း

ပြင္႔လင္းၿပီး တရားမွ်တတဲ႔မူနဲ႔၊ ပါရဂူမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းနဲ႔ အင္တာနက္ မဲေပးျခင္းကုိ ေပါင္းစပ္နည္းကုိ အသုံးျပဳပါမယ္

၆။ ဆု ေပးျခင္း

  (၁) ပထမဆု ၁၀ ဆု၊ ဆုလက္မွတ္၊ တရုတ္ျပည္မွာ က်င္းပတဲ႔ ဆုခ်ီးျမွင္႔ပဲြနဲ႔ တရုတ္ျပည္မွာ လွည္႔လည္ဓါတ္ပုံရုိက္ လႈပ္ရွားမႈ ပါဝင္ဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚပါမယ္။

  (၂) နွစ္သိမ္႔ဆု ၁၀၀ ဆု၊ ဆုလက္မွတ္နဲ႔ ဆုပစၥည္း (ဥပမာ ေရွးေဟာင္းနန္းေတာ္ ယဥ္ေက်းမႈပစၥည္း၊ ပုိးထည္ပုဝါ၊ ပန္ဒါ ပန္းထုိး လုိက္ကာ၊ ebook Reader စသည္မ်ား)

   (၃) ဓါတ္ပုံနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာကုိ ေျပာျပနုိင္ရင္၊ လွပတဲ႔ဆုပစၥည္း ရနုိင္ပါမယ္ (ဥပမာ ေရွးေဟာင္းနန္းေတာ္ ယဥ္ေက်းမႈပစၥည္း)

၇။ တစ္ျခား ကိစၥရပ္ေတြ

  (၁) ဓါတ္ပုံကုိ ျပန္လည္ပုိ႔ေပးမည္ မဟုတ္ပါ၊ ဓါတ္ပုံရုိက္သူက ဓါတ္ပုံ ပုိ႔ေပး ၿပီးေနာက္၊ စည္းရုံးသူဌာနက အခမဲ႔ သုံးလုိ႔ရတာ ဒါမွမဟုတ္ရင္ တတိယဘက္အား အသုံးျပဳပုိင္ခြင္႔ ရွိတာ အျဖစ္ သတ္မွတ္မယ္။ စည္းရုံးသူဌာနက ဤဓါတ္ပုံကုိ ျပသဖုိ႔၊ သတင္းျဖန္႔ဖုိ႔နဲ႔ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိဖုိ႔ အသုံးျပဳနုိင္မယ္။

(၂) ေပးပုိ႔တဲ႔ဓါတ္ပုံကုိ software ကတစ္ဆင္႔ ဓါတ္ပုံကုိ သင္႔ေလ်ာ္စြာ ကုိင္တြယ္လုိ႔ ရတယ္၊ ဒါေပမယ္႔ မူရင္းဓါတ္ပုံကုိ အျဖစ္မွန္ ေျပာင္းေအာင္ pixel ကုိ တုိးေပးတာ၊ ဖ်က္ေပးတာ၊ ေရႊ႕ေပးတာကုိ မလုပ္ရပါ။

(၃) ဓါတ္ပုံက သူတစ္ပါး၏လက္ရာကုိ ျပန္လည္ ကူးယူျခင္းကုိ ေတြ႔ရပါက၊ ဒီအၾကိမ္ လႈပ္ရွားမွုမွာ ပါဝင္ခြင္႔ ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။

(၄) ဆုရဓါတ္ပုံမ်ားကုိ we are one ဓါတ္ပုံ စာအုပ္မွာ အသုံးျပဳၿပီး စီအာအုိင္ အြန္လုိင္း ဘာသာမ်ိဳးစုံ ပလက္ေဖါင္းမွာ ျပသမယ္

 (၅) ဓါတ္ပုံပုိ႔ေပးသူကုိ စရိတ္ တစ္စုံတစ္ရာ ေကာက္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။

တရုတ္ဘာသာ စီအာအုိင္ အြန္လုိင္း ဆက္သြယ္သူ က်မ္းရွန္

ဖုန္း ၆၈၈၉၂၄၂၁၊ ၁၃၇၁၇၇၉၁၈၂၆