ရုပ္ရွင္ကားတုိင္းအေပၚ သိရွိနားလည္မႈကို ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္းေျပာၾကားမည္ဟုထ်န္ထန္ဆု အကဲျဖတ္သူတြမ္႔ယိဟုန္ဆုိ

(GMT+08:00)2018-04-16 16:29:12  

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_9500031_1_9500031_1_1_2d3d027c-c114-49cc-b5af-2a7bfadb8077