ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၀န္ထမ္းႀကိဳပုိဖယ္ရီကားႏွစ္စီး တုိက္မိရာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားျပား

(GMT+08:00)2017-12-15 16:38:47  CRI

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၂၉

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၀န္ထမ္းႀကိဳပုိဖယ္ရီကားႏွစ္စီး တုိက္မိရာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားျပား

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၀န္ထမ္းႀကိဳပုိဖယ္ရီကားႏွစ္စီး တုိက္မိရာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားျပား

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၀န္ထမ္းႀကိဳပုိဖယ္ရီကားႏွစ္စီး တုိက္မိရာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားျပား

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၀န္ထမ္းႀကိဳပုိဖယ္ရီကားႏွစ္စီး တုိက္မိရာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားျပား

ေနျပည္ေတာ္ ဧက၁၀၀၀ ၀န္ထမ္းေနအိမ္ရာတုိက္အမွတ္ ၁၃၆၈အနီးတြင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံး ၀န္ထမ္းဖယ္ရီကားႏွင့္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ဖယ္ရီကားတုိ႔ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ လမ္းပလက္ေဖာင္းကုိေက်ာ္ကာ  ၀န္ထမ္းအိမ္ယာတုိက္သစ္အားတုိက္မိသျဖင့္  ကားေပၚပါလာသူ၀န္ထမ္းမ်ား ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားျပားေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀က္ဘ္ဆုိက္၏ကနဦးထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဓာတ္ပုံ-ျပန္ၾကားေရး၀က္ဘ္ဆုိက္