အျပံဳးသေကၤတ ပံုစံျဖစ္ေပၚေနေသာ ဟာဝိုင္ယီကၽြန္းရွိ မီးေတာင္ေခ်ာ္ရည္မ်ား

(GMT+08:00)2017-12-15 16:35:00  CRI

<B>အျပံဳးသေကၤတ ပံုစံျဖစ္ေပၚေနေသာ ဟာဝိုင္ယီကၽြန္းရွိ မီးေတာင္ေခ်ာ္ရည္မ်ား</B>


ဟာဝိုင္ယီ Kilauea မီးေတာင္မွ Hawaii Volcanoes National Park တြင္အနီေရာင္ေခ်ာ္ရည္မ်ားထြက္ရွိကာ ေတာင္ကုန္းမွေန၍ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာထဲသို႔စီးဆင္းေနေသာျမင္ကြင္းမွာ အံ့မခန္းဖြယ္ျဖစ္သည္။