သစ္ေတာထိန္းသိမ္းရန္ အျမတ္အစြန္းမ်ားသည့္ သစ္ခုတ္လုပ္ငန္းကို အစိုးရသစ္ စတင္ပိတ္ပင္

(GMT+08:00)2017-12-15 16:38:48  CRI

သစ္ေတာထိန္းသိမ္းရန္ အျမတ္အစြန္းမ်ားသည့္ သစ္ခုတ္လုပ္ငန္းကို အစိုးရသစ္ စတင္ပိတ္ပင္

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ-၂၉

 သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို  အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ တိုက္ဖ်က္သည့္အေနျဖင့္  အျမတ္အစြန္းမ်ားလွသည့္  သစ္ခုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အစုိးရက ပိတ္ပင္လိုက္ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဌာန အရာရွိတစ္ဦးက ဧၿပီလ ၂၈ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဌာန၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းဧရိယာမွာ  ၁၉၉၀ခုႏွစ္က ကုန္းေျမ၏ ၅၈ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ ၄၇ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ႀကံဳ႕၀င္က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။    

 “သစ္ထုတ္လုပ္မႈကို က်ေနာ္တို႔  ေလွ်ာ့ခ်ေနပါတယ္။ သစ္ခုတ္မႈကုိ လံုး၀ရပ္ဆိုင္းပစ္လိုက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္”ဟု    ျမန္မာ သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္  ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါရုိက္တာ  ေဆြဘက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ရုိက္တာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

“ဒီအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္က ႏိုင္္ငံတစ္၀န္းလံုးမွာရွိတဲ့ ကၽြန္းသစ္နဲ႔ သစ္မာအားလံုးကို  လြႊမ္းၿခံဳအႀကံဳး၀င္ပါတယ္”ဟုလည္း ၄င္းက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို  ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရက ကၽြန္းသစ္မ်ား အလံုးလိုက္တင္ပို႔မႈကို ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

ဓာတ္ပုံ- www.mintpressnews.com

ျဖိဳးေ၀ေအာင္