G20 မွ ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၾကိဳဆိုရန္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ဟန္က်ိဳး လက္မႈပညာသည္ တစ္ဦး၏အႏုပညာလက္ရာမ်ား

(GMT+08:00)2017-12-15 16:35:08  CRI

G20 မွ ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၾကိဳဆိုရန္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ဟန္က်ိဳး လက္မႈပညာသည္ တစ္ဦး၏အႏုပညာလက္ရာမ်ား

G20 မွ ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၾကိဳဆိုရန္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ဟန္က်ိဳး လက္မႈပညာသည္ တစ္ဦး၏အႏုပညာလက္ရာမ်ား

G20 မွ ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၾကိဳဆိုရန္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ဟန္က်ိဳး လက္မႈပညာသည္ တစ္ဦး၏အႏုပညာလက္ရာမ်ား

G20 မွ ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၾကိဳဆိုရန္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ဟန္က်ိဳး လက္မႈပညာသည္ တစ္ဦး၏အႏုပညာလက္ရာမ်ား

G20 မွ ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၾကိဳဆိုရန္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ဟန္က်ိဳး လက္မႈပညာသည္ တစ္ဦး၏အႏုပညာလက္ရာမ်ား

G20 မွ ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၾကိဳဆိုရန္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ဟန္က်ိဳး လက္မႈပညာသည္ တစ္ဦး၏အႏုပညာလက္ရာမ်ား

ျဖိဳး (china.com)