ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ စြန္႔စြန္႔စားစား Selfie ရုိက္ကူးၾကသူမ်ား

(GMT+08:00)2017-12-15 16:35:06  CRI

<B>ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ စြန္႔စြန္႔စားစား Selfie ရုိက္ကူးၾကသူမ်ား</B>

ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ စြန္႔စြန္႔စားစား Selfie ရုိက္ကူးၾကသူမ်ား