တရုတ္နည္းပညာတကၠသုိလ္မ်ားမွ ျမန္မာေက်ာင္းသား၁၀၀ခန္႔အား တရုတ္-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ နန္႔က်င္းတြင္ သုံးႏွစ္ၾကာသင္ယူရမည့္ ပညာေတာ္သင္ဆုမ်ားေခၚယူ

(GMT+08:00)2017-12-15 16:38:44  CRI

<B>တရုတ္နည္းပညာတကၠသုိလ္မ်ားမွ  ျမန္မာေက်ာင္းသား၁၀၀ခန္႔အား တရုတ္-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ နန္႔က်င္းတြင္ သုံးႏွစ္ၾကာသင္ယူရမည့္ ပညာေတာ္သင္ဆုမ်ားေခၚယူ</B>


က်န္းစူးျပည္နယ္ အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္ ၄ခုမွ ဆရာဆရာမ ၉ဦးပါ၀င္ေသာ ပညာေရးအဖြဲ႕သည္ ဧၿပီ ၄ရက္က မႏၱေလးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။အဆုိပါ ဆရာမ်ားအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းႀကီး၏ အသင္းဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးစိန္၀င္းေအာင္ တုိ႔၏ ကူညီမႈျဖင့္ ရန္ကုန္မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသူမစၥတာ Yang Jian ႏွင့္ အတူ  ပညာေတာ္သင္ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ ျမန္မာေက်ာင္းသာ ၉၂ ဦးကို ဧၿပီ ၅ရက္မွ ၈ရက္အထိ လာေရာက္ လူေတြ႕စစ္ေဆးခဲ့သည္။အဆုိပါအစီအစဥ္မွာ ယခင္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လယ္ယာစိုက္ ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန တို႔ပူးေပါင္းကာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးရွိ ျမန္မာေက်ာင္းသား ၉၂ ဦးကုိ စုေပါင္းကာ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ပညာေတာ္သင္ေခၚယူရန္အတြက္ လူေတြ႕စစ္ေဆးအင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ စီစဥ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

          က်န္းစူးျပည္နယ္ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္  “တရုတ္-ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈ အစီအစဥ္” အရ က်န္းစူးျပည္နယ္ တကၠသိုလ္ ၄ခုတြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသားအေယာက္ ၁၀၀ ကုိ  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ႏွင့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မတ္လအထိ  သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းေလ့လာခြင့္၊ စက္ပစၥည္းအေၾကာင္းမ်ား သင္ယူ ျခင္း၊ ဓာတုစက္မႈလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ စီးပြားေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးအစရွိသည့္ အထူးျပဳဘာသာ ရပ္မ်ား ကိုသင္ၾကားခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အထူးျပဳဘာသာရပ္မ်ားမွာ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္စျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈဘ၀တိုးတက္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာ  နည္းပညာဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အစီအစဥ္လည္း ျဖစ္သည္။  ယခုေခၚယူမည့္ ပညာေတာ္သင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ က်န္းစူးျပည္နယ္တကၠသိုလ္၌ ပညာေတာ္သင္ကာလအတြင္း အခမဲ့ပညာ သင္ခြင့္ႏွင့္ ေနထိုင္ခြင့္မ်ားကိုရရွိမည္ျဖစ္သည္။တရုတ္-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းႀကီးအေနျဖင့္ အဆိုပါ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တရုတ္ျပည္အတြင္း ၃ ႏွစ္စာ ေနထိုင္စရိတ္ကို တာ၀န္ယူေပးမည္ျဖစ္သည့္ အျပင္ အသြားအျပန္ေလယာဥ္စရိတ္တစ္ေခါက္စာကိုပါ တာ၀န္ယူေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

          ပညာေတာ္သင္ဆုရရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ လာမည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမ ၉ ရက္မွစ၍တရုတ္ႏုိင္ငံ နန္က်င္းၿမိဳ႕ရွိ  နန္က်င္းစက္မႈလက္မႈနည္းပညာတကၠသိုလ္၊ က်န္းစူးစိုက္ပ်ိဳးေရးနည္း ပညာတကၠသိုလ္၊ ခ်န္က်ိဳးအင္ဂ်င္နီယာတကၠသိုလ္၊ ယန္က်ိဳးစက္မွုနည္းပညာေကာလိပ္ တို႔တြင္ ၃ ႏွစ္ၾကာ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားရမည္ ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ တကၠသုိလ္အသီးသီးတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားအလုိက္  ကၽြမ္းက်င္အဆင့္အထိ တတ္ေျမာက္ရန္ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။