အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ အေမရိကန္ဒီဇိုင္နာ Gretchen Roehrs ၏အသီးအႏွံမ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲထားသာဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းပံုမ်ား

(GMT+08:00)2017-12-15 16:35:06  CRI

<B>အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ အေမရိကန္ဒီဇိုင္နာ Gretchen Roehrs ၏အသီးအႏွံမ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲထားသာဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းပံုမ်ား </B>

အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ အေမရိကန္ဒီဇိုင္နာ Gretchen Roehrs ၏အသီးအႏွံမ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲထားသာဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းပံုမ်ား